"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Publicerad: 20.09.2016


Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett. Förordningen avskaffade förhandscensuren och tillät samhällelig debatt, inklusive kritik av makthavarna. Tryckfrihetsförordningen var samtidigt världens första offentlighetslag.

I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv.

Utställningen har producerats av Karleby universitetscenter Chydenius.

Nyheter