"Det wår tid förtrampar, plåcka efterkommande up. Och det som nu heter djerfhet, hedras då med sannings namn."

Kontakta oss

HELSINGIN SANOMAIN
SÄÄTIÖ


PL 367
00101 Helsinki


Ulla Koski
ulla.koski(at)hssaatio.fi

ANDERS CHYDENIUS
STIFTELSE


PL 567
67701 KARLEBY
Puh. (06) 8294 111

Juha Mustonen
asiamies(at)chydenius.net

KARLEBY UNIVERSITETSCENTER CHYDENIUS


PL 567
67701 Karleby
Tel. 06 8294 111

Pertti Hyttinen
(Chydenius samlade skrifter)
pertti.hyttinen(at)chydenius.fi
I samarbete med