"Nation måste sjelf wara uplyst: men dertil fordras förnuft: det upöfwas bäst då wi tekna wåra tankar på papper."

Seminaari: Tutkijat ja sananvapaus

Publicerad: 02.05.2016


Paikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki
Järjestäjät: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK, Tiedeakatemiain neuvottelukunta TANK, Helsingin Sanomain Säätiö

Evenemang