"Nation måste sjelf wara uplyst: men dertil fordras förnuft: det upöfwas bäst då wi tekna wåra tankar på papper."

Seminaari: Freedom of Press and Democratic Societies: Nordic Experiences

Publicerad: 02.05.2016


Paikka: Helsingin yliopisto
Järjestäjät: Demokratian voimavirrat-hanke ja Yhteiskunnan historia huippuyksikkö

Lisätietoa: turo.uskali@jyu.fi

Evenemang