"Nation måste sjelf wara uplyst: men dertil fordras förnuft: det upöfwas bäst då wi tekna wåra tankar på papper."

Oikeus tietää - läpinäkyvyy ja avoimuus julkisessa elämässä

Publicerad: 14.10.2016


Paikka: Helsingin yliopisto
Järjestäjät: Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, viestinnän oppiaine
Lisätietoa: salli.hakala@helsinki.fi

Evenemang