"Nation måste sjelf wara uplyst: men dertil fordras förnuft: det upöfwas bäst då wi tekna wåra tankar på papper."

Nuorten parlamamentti

Publicerad: 15.04.2016


Paikka: S-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki
Järjestäjä: Eduskunta
Lisätietoa: kristiina.hakala@eduskunta.fi

Evenemang