"Nation måste sjelf wara uplyst: men dertil fordras förnuft: det upöfwas bäst då wi tekna wåra tankar på papper."

Informationsfrihetens dags seminarium

Publicerad: 01.12.2016


Paikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki
Järjestäjät: Anders Chydenius stiftelse, Helsingin Sanomain Säätiö
Lisätietoa: juha.mustonen@chydenius.fi ja ulla.koski@hssaatio.fi


Evenemang