"Dygden fruchtar ej för dagen: Misstänker aldrig ljuset, och befarar aldra minst äfwentyr då det får blifwa rådande."

250-delegation

Hösten 2014 sammankallade Anders Chydenius stiftelse och Helsingin Sanomats stiftelse (Helsingin Sanomain Säätiö) 250-delegationen, vars uppgift är att koordinera förberedelserna och kommunikationen inför firandet av den nordiska offentlighetsprincipens 250-årsjubileum år 2016. Därtill arrangerar delegationen Informationsfrihetens dag-seminariet på tidningen Päivälehtis museum (2.12.2014 och 2.12.2015) i samarbete med Anders Chydenius stiftelse och Helsingin Sanomats stiftelse. Delegationens mål är att arrangera ett jubileumsseminarium på 250-årsdagen den 2 december 2016 tillsammans med Riksdagarna i Finland och Sverige och med Jubielumsåret Finland 100.

Ordförande:
Björkstrand Gustav
Anders Chydenius stiftelse


Niemi Kaius
Helsingin Sanomain SäätiöSekreterare:


Ulla Koski, Helsingin Sanomain Säätiö
Juha Mustonen, Anders Chydenius stiftelse

Medlemmar:


Ali-Yrkkö Jyrki, ETLA Näringslivets forskningsinstitut
Ekholm Kai, Nationalbiblioteket
Eskelinen Jarmo, Forum Virium
Gustavsson Sverker, Uppsala universitet
Holmström Zabrina, Undervisnings- och kulturministeriet
Holopainen Minna, FNB
Huovinen Ari, Suomalainen Klubi
Isotalus Antti, Karleby stad
Jakobsson Leif, Svenska kulturfonden
Kalliokoski Matti, Helsingin Sanomat
Kalpala Asmo, Anders Chydenius stiftelse
Kantola Anu, Helsingfors universitet
Koponen Johannes, Demos Helsinki
Koskinen Johannes, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD
Kouros Kristiina, Människorättscentret
Laine Arttu, Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)
Lapintie Annika, Riksdagens grundlagsutskott
Lehikoinen Anita, Undervisnings- och kulturministeriet
Lehtinen Christine, Utrikesministeriet
Lehtinen Elina, CMI
Leppäjärvi Anne, Yrkeshögskolan Haaga-Helia
Luukka Teemu, Helsingin Sanomat
Ojala Jari, Jyväskylä universitet
Paananen Arja, Ilta-Sanomat
Pernaa Ville, Suomen Kuvalehti
Pihlajamäki Riitta, Rundradion
Posio Matti, Lännen Media
Risikko Tanja, Karleby universitetscenter Chydenius
Saarikoski Laura, Helsingin Sanomat
Sailas Raimo, Anders Chydenius stiftelse
Sallinen Aino, Anders Chydenius stiftelse
Savela Heleena, Helsingin Sanomain Säätiö
Sintonen Matti, Helsingfors universitet
Ståhlberg Krister, Anders Chydenius stiftelse
Suksi Markku, Åbo Akademi
Sundgren Christian,Reportrar utan gränser Finland
Suurpää Johanna, Justitieministeriet
Timonen Pekka, Jubileumsåret Finland100
Timonen Marjo, Riksdagen
Uskali Turo, Jyväskylä universitet
Vihriälä Vesa,ETLA Näringslivets forskningsinstitut
Välikangas Liisa, Aalto-universitetet