"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Rätt att veta -
Rätt att säga

Temat för 250-årsjubileet, Rätt att veta – Rätt att säga, syftar på att vi som medborgare har rätt att veta hur den offentliga makten utövas och rätt att säga vår åsikt i den offentliga debatten. Det handlar om samma principer som gällde redan i den tryckfrihetsförordning som riksdagsman Anders Chydenius var med om att genomdriva år 1766. Offentlighetsprincipen och skriv- och tryckfriheten är grunden för det nordiska folkväldets utveckling. Det är viktigt att diskutera vad dessa principer står för idag. Nya medier har aktualiserat nya frågor om öppen data, frihet och trovärdighet on-line och så vidare. Alla är inbjudna att delta i denna diskussion om vår rätt att veta och säga.

Gustav Björkstrand & Kaius Niemi
ordförande för 250-delegationen
Tryckfrihet 250 år

Nyheter

Sverige och Finland firar Tryckfrihetsförordningen på goda grunder

På goda grunder firar både Sverige och Finland i år att Tryckfrihetsförordningen från 1766 fyller 250 år. När beslutet fattades var det unikt, först i världen. Det låg dessutom helt i linje med de tankar och idéer som upplysningstiden fött. Tankar om individens rätt och samhällets roll för andra än de besuttna, skriver Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO.

12 december 2016

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett.

20 september 2016

Utställningen Tryckfriheten 250 år på Finlands biblioteksmuseum

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016.

29 juni 2016

Finlands starka förespråkare för yttrandefrihet fick ett eget seriealbum

Det har inte tidigare funnits någon lättförståelig, populärvetenskaplig publikation som återgett centrala tankar av riksdagsledamot Anders Chydenius (1729-1803) från Karleby. Seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst avhjälper denna brist och presenterar Chydenius som 1700-talets ledande förespråkare för yttrandefriheten och den individuella friheten.

29 april 2016

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” på Karleby stadsbibliotek

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Karleby stadsbibliotek ända till 30.4. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv.

18 mars 2016

The Chydenius Medal was awarded to UNESCO Director-General Irina Bokova

The Chydenius Medal was granted to the UNESCO Director-General Irina Bokova to mark the outstanding performance on international level in promotion of the principles of openness, cherished by Anders Chydenius, the initiator of the world’s first Freedom of Information Act (1766).

4 december 2015


Evenemang kalender

4 december 2015

Tietämisen vapauden päivän seminaari

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämään Tietämisen vapauden päivän seminaariin perjantaina 4.12.2015 klo 14 Päivälehden museoon (Ludviginkatu 2–4).

2 februari 2016

Maailman lehdistönvapauden päivän konferenssi

Helsingissä järjestetään 2.-4.5.2016 Maailman lehdistönvapauden päivän konferenssi.

1 november 2016
15 april 2016

Nuorten parlamamentti

Paikka: S-talo, Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki
Järjestäjä: Eduskunta

2 maj 2016

Seminaari: Tutkijat ja sananvapaus

Paikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki
Järjestäjät: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK, Tiedeakatemiain neuvottelukunta TANK, Helsingin Sanomain Säätiö

2 maj 2016

Seminaari: Freedom of Press and Democratic Societies: Nordic Experiences

Paikka: Helsingin yliopisto
Järjestäjät: Demokratian voimavirrat-hanke ja Yhteiskunnan historia huippuyksikkö

3 maj 2016

Unescon lehdistönvapauden päivän konferenssi

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 E, Helsinki
Järjestäjät: Unesco ja Suomen valtio

22 september 2016

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan seminaari juhlavuoteen liittyen

Järjestäjä: Eduskunta
Lisätietoa: marjo.timonen(at)eduskunta.fi

14 oktober 2016

Oikeus tietää - läpinäkyvyy ja avoimuus julkisessa elämässä

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, sali 1 (Fabianinkatu 33)
Järjestäjät: Helsingin yliopiston viestinnän oppiaine ja Avoin yliopisto
Lisätietoa: salli.hakala@helsinki.fi

11 november 2016

Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten den 11 november

Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten.
Den 11 november beträder några av Finlands främsta författare Q-teaterns scen till förmån för yttrandefriheten. Välgörenhetsgalan ku
lminerar i dans till tonerna av ett författarband.

1 december 2016

Informationsfrihetens dags seminarium

Paikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki
Järjestäjät: Anders Chydenius stiftelse, Helsingin Sanomain Säätiö
Lisätietoa: juha.mustonen@chydenius.fi ja ulla.koski@hssaatio.fi


Beskyddare & arrangörer

En hälsning från Republikens president

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för 250-årsjubileet. I sin hälsning uppmanar han finländarna att diskutera arvet efter Anders Chydenius och vad öppenhet, åsiktsfrihet och fri informationsförmedling betyder för oss.


Helsingin Sanomats stiftelse

Helsingin Sanomats stiftelse är en privat, allmännyttig stiftelse, vars syfte är att trygga finska mediers och särskilt tidningarnas framtid. För att uppnå sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier för forskning och utbildning inom media och upprätthåller tidningen Päivälehtis arkiv och museum.


Anders Chydenius stiftelse

Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stöda den vetenskapliga forskningen som riktar sig till detta samt påverka beslutsfattandet som rör dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna.